Help pages are only available in Polish
 
Logowanie się na konto czytelnika
Sposób logowania
Każdy czytelnik, który zapisany jest do biblioteki, ma możliwość zalogowania się na swoje konto w katalogu OPAC. Aby zalogować się, należy w menu wybrać "Konto" i wypełnić formularz logowania podając:
  • login LUB adres e-mail
  • indywidualne hasło czytelnika
Jeśli czytelnik nie ma ani loginu, ani e-maila przypisanego do konta, wówczas powinien wprowadzić pełny numer karty bibliotecznej.
Logowanie przy użyciu adresu e-mail
Logowanie przy użyciu adresu e-mail jest możliwe pod warunkiem, że jest on podany jako osobisty adres e-mail czytelnika, a nie tylko jako dodatkowy adres do powiadomień. Wynika to z tego, że identyfikator logowania musi jednoznacznie wskazywać dokładnie jedno konto czytelnika, a tego warunku nie spełniają adresy do powiadomień, które mogą być takie same dla kilku kont (np. konta dzieci, małżonków, etc.).
Czym jest LOGIN
Login to indywidualna, unikalna i łatwa do zapamiętania nazwa użytkownika, którą czytelnik może sam wymyślić i podać bibliotekarzowi przy zapisie (lub w trakcie samodzielnego zapisu przez OPAC). Często jako "login" użytkownicy wybierają np. pseudonim, imię uzupełnione o jakiś znak lub numer, etc.
Bibliotekarz nadaje tylko pierwszy login. Jeśli czytelnik chce zmienić login, musi zrobić to samodzielnie poprzez edycję danych profilu, po zalogowaniu się na konto.
W szczególności login jest wymagany, jeśli czytelnik nie posiada lub nie chce podać osobistego adresu e-mail.
Pełny numer karty bibliotecznej
Ta informacja dotyczy wyłącznie bibliotek, które wydają czytelnikom indywidualne karty biblioteczne (zwykle w formie plastikowych kart). Jeśli nie możesz zalogować się przy użyciu adresu e-mail lub loginu, skorzystaj ze wskazówek opisanych w tym paragrafie.
Zlokalizuj na swojej karcie bibliotecznej nadrukowany ciąg cyfr. Powinno być ich dokładnie 10. Jeśli tak jest - to jest to właśnie pełny numer karty bibliotecznej.
Nie pamiętam hasła!
Użytkownik posiadający adres e-mail powinien poniżej formularza logowania kliknąć odnośnik "Nie pamiętasz hasła?". Po wprowadzeniu adresu skojarzonego z kontem czytelnika, wysłana zostanie wiadomość zawierająca odnośnik (link) do strony, na której będzie można ustanowić nowe hasło dostępu do konta. Można podać dowolny ze skojarzonych adresów e-mail - zarówno osobisty (używany do logowania), jak i e-mail do powiadomień. Jeśli e-mail jest przypisany do więcej niż jednego konta czytelnika (np. konta członków rodziny), wiadomość będzie zawierać odnośniki umożliwiające odzyskanie dostępu do każdego z tych kont.
Nowe hasło logowania może także wygenerować bibliotekarz, przy czym wymagana jest osobista obecność czytelnika (lub jego prawnego opiekuna) w bibliotece. Spowodowane jest to brakiem możliwości weryfikacji tożsamości czytelnika, gdy taka prośba jest zgłaszana np. telefonicznie. Na miejscu bibliotekarz będzie mógł przypisać adres e-mail do konta (wówczas link do zmiany hasła zostanie wysłany na ten adres), albo przypisać login (jeśli czytelnik jeszcze go nie posiada) i wydrukować informacje o dostępie do konta wraz z jednorazowym hasłem logowania.
Zmiany dotyczące logowania w okresie ostatnich kilku miesięcy
UWAGA! Od lipca 2018 zmienił się sposób logowania. Wcześniej jako identyfikator logowania dopuszczalne było użycie m.in. nazwiska i imienia albo numeru PESEL. Z uwagi na zwiększenie poziomu ochrony danych osobowych, zmuszeni byliśmy wyłączyć taką możliwość.
Jeśli dotąd używałeś nazwiska lub numeru PESEL, nie będzie to więcej działać. Musisz zatem użyć adresu e-mail, loginu, ewentualnie pełnego numeru karty bibliotecznej. Jeśli nie posiadasz lub nie pamiętasz żadnego z nich, wymagany będzie kontakt z biblioteką.